Yvonne längst till vänster och Elenor längst till höger

Yvonne har sin bakgrund inom det privata näringslivet. Hon har arbetat inom olika branscher både industri- och tjänstesektorn. Yvonne har drygt 20 års erfarenhet av marknads-, försäljnings- och affärsutvecklingsarbete i ledande befattningar inom rikstäckande bolag.

Elenor har arbetat inom kommunen i snart 30 år, främst med besöksnärings- och kommunikationsfrågor. Hon har även varit projektledare för EU-projekt riktat mot besöksnäringen. Kunskap om projektledning har även kommit till nytta i uppdraget som koordinator för Hästkrafthelgen.