Här hittar du information om de näringslivsprojekt som bedrivs hos oss.
Projekten ger oss mer resurser och därmed  möjlighet att stärka upp arbetet
inom våra beslutade insatsområden.

Pågående näringslivsprojekt