Nordmarkens Näringsliv bjuder till årsmöte onsdagen den 23:e mars klockan 18.30 på Restaurang Travmuseet, vi startar med gemensam middag.

Anmälan senast 17:e mars till postmaster@awilja.se

Ev motioner skickas till ordförande, senast en vecka innan årsmötet, henrik.nilsson@veidekke.no