Vi välkomnar K-luthander Design, som ny medlem i Nordmarkens Näringsliv.