Vi gör detta genom att fortsätta processen ”En dörr in”. Målet är att Nordmarkens Näringsliv och Årjängs kommun tillsammans skall bli än bättre på att hjälpa befintliga företagare såväl som etableringar av nya företag.

Månader av arbete i en förstudie där flera kommuner besökts för att studera hur de arbetar. Åtskilliga möten och diskussioner om hur vi, Nordmarkens Näringsliv och Årjängs kommun, tillsammans kan lyfta det hela till nya nivåer i en gemensam organisation. En välbesökt workshop nu i mars med 70-talet deltagare från näringslivet och kommun.

Utan tvekan vill vi nu gå framåt, och det ska vi.

Därför fortsätter nu arbetet för att göra detta till en möjlighet. Vi har haft näringslivsrådsmöte tillsammans med kommun, följt av styrelsemöte för att fortsätta denna resa. Här på vår hemsida har vi under dokument lagt upp förstudien, ta gärna del av den. Och ni som inte hade möjlighet att delta i workshopen, tveka inte, utan hör av er med eventuella frågor eller åsikter.