Omställningscheckar

Region Värmland inför omställningscheckar för värmländska företag som har det svårt. Stödet riktas till företag med upp till 49 anställda, du kan ansöka om upp till 150 000 kr för att finna nya marknader eller ta tillbaka marknader som försvunnit i samband med krisen. Ansökningsperioden är 1 maj – 30 september 2020.Läs mer: www.bit.ly/omställningscheckar