För femte året i rad anordnas konferensen Gen(i)us, där jämställdhet och jämställdhetsarbete står i fokus.

”Jämställdhet är en viktig fråga för Värmlands tillväxt och utveckling. Genom ett än mer aktivt och medvetet arbete med jämställdhet kan Värmland bli ännu mer attraktivt, och därigenom få en ökad tillväxt och större livskvalitet för alla.”

Mer information, och anmälan hittar du via denna länk.