Från och med juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft som handlar om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Den ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrift från 24 mars. Trängsel mellan människor i till exempel köer,
vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma.

Sedan 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft som handlar om smittskyddsåtgärder på restauranger,
caféer och andra serveringsställen. Den ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrift från 24 mars.
Trängsel mellan människor i till exempel köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma
utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Vad blir skillnaden för dig som verksamhetsutövare den 1 juli 2020?

För de verksamheter som serverar mat eller dryck, är den stora skillnaden att lagen, till skillnad mot
Folkhäsomyndighetens föreskrifter, inte tar sikte på alla verksamheter som är registrerade enligt
livsmedelslagstifningen, utan istället på ”serveringsställen”.

Med uttrycket ”serveringsställe” avses i den nya lagen en verksamhet där det bedrivs näringsverksamhet
som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället.

Med näringsverksamhet innebär att syftet med verksamheten är att den ska gå med vinst.

Verksamhetsutövarens ansvar

Den som driver ett serveringsställe ska se till att serveringsställets lokaler och tillhörande områden
utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla
ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Även i övrigt ska verksamheten organiseras så
att smittspridning bland besökare så långt möjligt förhindras.

Kraven gäller även vid entréer, om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar
över entréområdet. Den som driver ett serveringsställe ska se till att det finns rutiner för hur smittspridning
bland besökare kan förhindras.

Läs mer: Folkhälsomyndigheten