Unikt samarbete

Näringslivsarbetet i Årjängs kommun drivs av Nordmarkens Näringsliv ekonomisk förening. Det är ett unikt samarbete där näringslivet, Årjängs kommun och Westra Wermlands Sparbank tillsammans arbetar för att bli ”Sveriges bästa företagar kommun”

Styrelsen 

Ordförande
Johan Västsäter, Westra Wermlands Sparbank
E- post: johan.vastsater@wwsparbank.se‎ Telefon: 070-630 34 77

Vice ordförande
Mikael Swartz, Lennartsfors AB
E-post: mikael@lennartsfors.com Telefon: 070-265 12 98

Övriga ledamöter
Rikard Ohlin, ICA Nära Sillerud och Silleruds station
E-post: rikard.ohlin@nara.ica.se Telefon: 070-257 92 72

Jannike Stockesjö, Nordmarkens Motor
E-post: jannike@nordmarkensmotor.se Telefon: 0573-73 57 58

Johanna Karlin, Årjängstravet
E-post: johanna.karlin@arjang.travsport.se Telefon: 0573-638561

Daniel Schützer, (S), Kommunstyrelsens ordförande, Årjängs kommun
E-post: daniel.schutzer@arjang.se Telefon: 0573-141 10

Kent Norman, (C), ledamot i Kommunfullmäktige, Årjängs kommun
E-post: kent@sillerud.se

Jörgen Berglund, (M), ersättare i Kultur- och fritidsnämnden, Årjängs kommun. E-post: Jorgen.Berglund@flexit.se

Birgitta Evensson, kommunchef, Årjängs kommun
E-post: birgitta.evensson@arjang.se Telefon: 0573-141 32