Från vänster: Yvonne Nilsson, Näringslivsstrateg, Johan Västsäter, Nordmarkens Näringslivs ordförande,
Hans Thorängen, Östervallskogs Allteknik AB och Daniel Schützer, kommunstyrelsens ordförande

Priset delades ut under Näringslivsdagen som anordnades av Nordmarkens Näringsliv
under torsdagen i Årjäng. Ett välbesökt arrangemang med 70 deltagare.
I år
är första året som Nordmarkens Näringsliv utsett pristagaren efter att

den nya näringslivsorganisationen sjösattes tidigare i år. 

Motivering till Näringslivspriset

Ett väletablerat företag som fortsätter växa
Östervallskogs Allteknik AB är ett väletablerat företag med bra tillväxt och lönsamhet.
Företaget utför sprängningsarbeten för allt från husgrunder till bergtäkter. Under senare
år har de breddat sin verksamhet och utför även markentreprenader. Företaget har funnits
i tjugo år och har ett gott rykte både innanför och utanför Nordmarkens gränser

”Östervallskogs Allteknik är nästan mer kända utanför Årjängs kommun än på hemmaplan och
de har kapacitet för riktigt stora arbeten. Det är jätteroligt att ha ett lokalt företag
som kan konkurrera om jätteuppgifter och här i kommunen har de bland annat varit med både
vid byggnation av Thons shoppingcenter, Handelsparken och nu senast byggnationen av ny
tullstation”, säger Daniel Schützer (S), kommunstyrelsens ordförande.

”Östervallskogs Allteknik AB är kommunens stora mångsysslare inom markarbeten.
Med uppdrag både innanför och långt bortom kommungränserna har de sett till att
både skidbackar, båtvarv, tullstationer och shoppingcentra har kunnat byggas på
fast mark.Hans Thorängen har en stor erfarenhet och bred kompetens inom sitt område”,
säger Johan Västsäter, Nordmarkens Näringslivs ordförande