I Oslo finns ett kontor där man som företagare i Arvika, Eda eller Årjängs kommun kan boka in ett kostnadsfritt rum för möte eller arbete. Detta har gjorts möjligt tack vare ett samarbete med Westra Wermlands Sparbank och de tre kommunerna. Syftet är att det skall underlätta för företagen i gränskommunerna att samverka med företag och organisationer i grannlandet.

Kontoret finns på Karl Johans gate 5 och för bokning hänvisar vi till Westra Wermlands Sparbank.