Käppar i hjulet

Pandemin fortsätter att sätta käppar i hjulet för oss, nu är gränsen återigen stängd
och ni är många som sliter. Pandemin har naturligtvis även påverkat våra möjligheter
till marknadsföring mot den norska marknaden, men vi har när det varit möjligt snabbt
varit igång med anpassade budskap mot vår målgrupp. Vi arbetar även systematiskt för
att skapa värden som håller över tid och kan användas i framtida marknadsaktiviteter.


Sedan marknadsföringsprojektet drog igång har vi haft två kampanjfönster,
gränsen har varit öppen totalt 7 veckor.

Läs mer om vad vi gjort för marknadsföringsaktiviteter och vad som är på gång:

Nyhetsbrev – Marknadsföring under en
pandemi