Den 7 juni bjöd Nordmarkens Näringsliv in fastighetsägare och handeln i Årjäng till ett dialogmöte om gemensamma insatser för ett attraktivt centrum.

Målet med mötet var att få en tydligare bild av nuläget och planera nästa steg genom att samla så många intressenter som möjligt vid samma bord till en öppen dialog.

LID

Mötet var en del av NN:s arbete inom LID-projektet Årjäng har tillsammans med 3 norska och 2 svenska kommuner. Arbetsmodellen för LID (Local Improvement District) går ut på att skapa utveckling genom samverkan av företagare, fastighetsägare, föreningsliv och relevanta funktioner på kommunen.

Fokus ligger just nu på att informera om arbetssättet och möjligheterna med LID samt att ta fram en lista med konkreta åtgärdar och en handlingsplan för Årjängs centrum (inkl. Backa Köpcentrum området kring Industrigatan).

Om det finns intresse för detta arbetssätt har NN möjlighet att ansöka om en fortsättning på projektet vilket i sin tur innebär ekonomiska och personella resurser till utvecklingsinsatser i Årjängs centrum och i Töcksfors.

Nästa möte är den 5 juli kl 8.30-10.00

Vill du veta mer?
Hör av dig till Gaby Karlsson Hain
Tel.: 0573-140 68
E-post: gaby.karlsson.hain@arjang.se