Med anledning av de diskussioner om en eventuell stängning av Hotellet i Årjäng  till annan inriktning har Nordmarkens Näringsliv gjort en djupgående konsekvensanalys av de effekter som drabbar näringslivet och även kommuninnevånarna i Årjängs Kommun.

Nordmarkens Näringsliv har haft möte med ”politiken” och även delgett analysen till dessa.

Våra politiker är väl införstådda med att ”caset” inte ska hamna i långbänk.

Nordmarkens Näringsliv förutsätter att en snabb och sund lösning kommer till stånd för att säkra ett fungerande hotell  i framtiden.

Konsekvensanalys pdf (ca. 8 MB)

bild_omslag_konsekvensanalys