Westra Wermlands Sparbank arrangerar tillsammans med Nordmarkens Travsällskap en företagarträff på Nordiska Travmuseet. Förutom ett välfyllt program på fredagen den 14 juli finns här också möjlighet att närvara vid V75-tävlingarna och det stora sprinterloppet på lördagen den 15 juli.

Anmälan görs senast den 12 juli till Marita Arvidsson på adressen marita@travmuseet.com eller per telefon: 0573-71 18 00

För mer information och program se bifogad pdf