Urban Svanberg, Svenskt Näringsliv presenterar årets ranking av Årjängs företagsklimat.
Svenskt Näringsliv bjuder på mat.
Paneldebatt: Hur kan vi tillsammans förbättra företagsklimatet för näringslivet i kommunen? Ta chansen att ställa frågor och ge förslag på förbättringar.

Välkommen att ta del av Svenskt Näringslivs undersökning och ranking av det lokala företagsklimatet i Årjäng och övriga Värmland.
Sedan början av 2000-talet har Svenskt Näringsliv gjort löpande årliga enkätundersökningar om det lokala företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner. Intresset att ta del av och delta i undersökningen är stort med drygt 1600 deltagande företagare från Värmland varav knappa 100-talet från Årjäng.
Deltar från Svenskt Näringsliv Urban Svanberg som arbetar som regionchef i Värmland samt representanter från Årjängs kommun och Nordmarkens näringsliv.

Varmt välkomna!
Arrangemanget är kostnadsfritt men vi vill gärna veta om du kommer.
Föranmälan till
service@hotelarjang.com
senast 3 oktober

Pdf för utskrift 

inbjudan-bild