Näringslivets Hus

Yvonne Nilsson och Elenor Karlsson informerade om vad som är på gång under året.
Samverkan och marknadsföring står högt på agendan. EU-projekt är ett sätt att samverka,
här hoppas vi bland annat få ett positivt besked om ”Hållbar export i Westra Wermland”
som ska bidra till ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt i små och medelstora
företag i Västra Värmland. LID- local improvment district är ett annat planerat
projekt som ska gå över gränsen mot Norge, syftet är primärt ortsutveckling i våra tätorter.

Inför besöksnäringssäsongen arbetar vi nu intensivt med att uppdatera alla våra media,
såväl digital som tryckt information. Det är boende, aktiviteter och evenemang som
skall sammanställas och tillgängliggöras för våra besökare, ofta på tre språk.
Vi arbetar ävenmed projektet ”Service nära besökaren” och utvecklar bland annat
InfoPoints i vår kommun.

Magnus Östlund, stf räddningschef

En fungerande räddningstjänst är beroende av företag som lånar ut sin personal
som deltidsbrandmän. Förutom att företaget gör samhället en tjänst får de även
medarbetare som är kunniga i bland annat HLR och brandskydd.

Peter Månsson, samhällsbyggnadschef

Det händer mycket i vår kommun det kommande året. Några saker som nämndes var
upphandling av entreprenör för byggande av väg på industriområdet
Källhultet i Töcksfors.

En arbetsgrupp arbetar med att ta fram underlag för en ny Simhall. I Töcksfors
planeras det för en uppsnyggning där gamla kiosken låg. Peter berättade även om
de pågående byggprojekten. Han marknadsförde även appen ”Ett bättre Årjängs kommun”
här kan invånaren göra felanmälningar på ett enkelt sätt.

Daniel Nordholm, kommunarkitekt

Daniel gav en bra genomgång om hur det går med den fördjupade översiktsplanen ”FÖP”,
och de olika detaljplanerna som är på gång. Daniel beskrev även processerna och
tidsramarna för olika typer av planarbeten. Kulturmiljöplanen för våra tätorter
är också ett arbetsverktyg för att bevara och i vissa fall utveckla, speciellt
utvalda byggnader och områden.