Onsdag den 12 maj är det dags för nästa frukostmöte med oss från Nordmarkens Näringsliv.
Och ä
ven om vi gärna skulle vilja ta en frukostfralla med er på riktigt så blir det förstås även denna gång ett digitalt möte.

Tid: 8.00 – 9.00
Plats: Teams – vi skickar ut länk till anmälda deltagare innan mötet*
Anmälan senast: 10 maj till  – naringsliv@arjang.se 

*Om du inte har Teams installerat klickar du på länken och väljer ”anslut med webbversion”.
Föredrar du att delta via telefonen, eller om din dator saknar kamera är det enkelt att
ladda ner Teamsappen.

PROGRAM

  • Presentkort
  • Återkoppling från våra dialogmöten och enkäten
  • Info om bl an avgifter från kommunen (Daniel Schützer)
  • Industrispåret
  • Övrigt

Hjärtligt välkommen!