Över 140 företag i Värmland har tagit chansen att utveckla sin verksamhet genom de erbjudanden som finns hos Ställ Om (Karlstad Innovation Park) samt LOV(Visit Värmland, Nifa). Små och medelstora företag i Värmland kan fortsatt ta del av insatserna i båda projekten under hela 2022.

Ställ Om
Erbjudandena från Compare, IUC Stål & verkstad samt Paper Province har bidragit till att företag blivit vassare på digital marknadsföring, höjt sin kunskap kring digitala verktyg samt fått insikter om paketering och utveckling av tjänster.

Erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag i Värmland, oavsett bransch och ger möjlighet att få ta del av en rad olika stödinsatser utifrån företagets behov,

Pandemin har nu gått in i en ny fas och genom att ta del av insatserna kan Ni rusta Er för en återgång och tillväxt efter pandemin.

LOV – Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring och utveckling av livsmedelskedjan för lokala matentreprenörer
Företagen inom besöksnäringen i Värmland har ökat sin digitala mognad genom digitala lösningar och verktyg samt utökat affärsutvecklingen som lett till att nya attraktiva och innovativa erbjudanden har skapats och marknadsförts till nya målgrupper.

Erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag inom besöksnäring och handel samt aktörer genom hela livsmedelskedjan, bland andra lokala matentreprenörer i Värmland.

Under våren 2022 kommer Visit Värmland fortsätta med riktade insatser för små och medelstora företag inom digital utveckling och företagen kommer att kunna ta del av våra erbjudanden på visitvarmland.com/corporate.

Kontaktperson Ställ Om:
Simon Sendowski simon@karlstadinnovationpark.se,
www.karlstadinnovationpark.se/vi-staller-om

Kontaktperson LOV:
niclas.wikman@visitvarmland.comsarah.andren@visitvarmland.com
https://visitvarmland.com/corporate/projekt/lov/

Projekten finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Region Värmland.