Företagshjälpen

Vi vill fungera som ett stöd för dig som företagare, detta kan du få hjälp med:

 • Företagsrådgivning: handledning och goda råd, som du sedan kan använda i ditt företag.
 • Vårt mål är samma som ditt: att förhindra en konkurs och se till att
  dina medarbetare kan arbeta kvar hos dig.
 • Självklart har vi tystnadsplikt och sekretess.
 • Rådgivningen är kostnadsfri

Vi finns för dig som:

 • Har, eller riskerar att få, ekonomiska problem i företaget.
 • Har upp till 20 anställda.
 • Ert företag har säte och verksamhet i Årjängs kommun

Så här fungerar det:

 1. Du får kontakt med vår näringslivsstrateg, ni går igenom er situation och gör en bedömning av läget.
 2. Du får råd om vad som är mest akut att ta tag i.
 3. Tillsammans skapar ni en handlingsplan för hur du går vidare.

Kontakta:
Thorill Pettersson
Tel: 0573 – 140 70
Mob: 076 – 622 61 60
E-post: yvonne.nilsson@arjang.se

Andra stödåtgärder
Här har vi samlat ytterligare information om stödåtgärder för dig som företagare

Hej,

Vi har under den senaste tiden noga följt utvecklingen kring den uppkomna
situationen med coronaviruset och covid -19.

Omvärldsbevakning
Genom samtal med er företagare, berörda myndigheter och organisationer har vi försökt skaffa oss en bild över vilka utmaningar som våra företag står inför både på kort och lång sikt. Vi har också arbetat med att få en överblick över vilka stödåtgärder som ni har möjlighet att ta del av på nationell, regional och lokal nivå.

Med anledning av ovanstående inrättar vi nu “Företagshjälpen” för våra företagare.