Hållbar export i Westra Wermland

Under sommaren 2020 startade projektet Hållbar export i Westra Wermland. Projektet kommer att syfta till en ökad export mot Norge och vänder sig till små- och medelstora företag i Säffle, Arvika och Årjäng.

Inom ramen för projektet kommer företagen att kunna få stöd och coachning i frågor kring, sälj, marknadsföring, organisation för tillväxt, kontakter på norska marknaden, digital synlighet och hållbarhet.

Projektet ägs av Säffle kommun och pågår till 30/4 2023.

Läs mer: Hållbar export i Westra Wermland