Nya krav på rapportering av farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Uppskattningsvis kommer de nya kraven att beröra över en miljon verksamheter.

Gäller nästan alla verksamheter och företag

De verksamheter som är ansvariga för att rapportera in är alla som producerar
(dvs där det uppstår farligt avfall), transporterar, samlar in, behandlar eller hanterar farligt avfall. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. De nya kraven gäller oavsett hur stor eller liten mängd farligt avfall som hanteras eller hur stor verksamheten är.

Rapportering inom två dagar

Anteckningen ska göras av och hos den egna verksamheten i samband med händelsen, till exempel transporten, insamlingen, behandlingen etc. Rapporteringen in till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efteråt. Det finns ett undantag som gäller behandling. Här ska rapportering ske kvartalsvis av samlade anteckningar.

Rapportera via e-tjänst

Alla verksamheter kan lämna uppgifter till avfallsregistret på två sätt. Antingen via en
e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida eller genom att koppla ihop sitt eget verksamhetssystem med Naturvårdsverkets avfallsregister.

Kan ta hjälp av andra

Det är möjligt att använda sig av ombud vid rapportering till avfallsregistret. Vissa mottagare eller transportörer av farligt avfall erbjuder tjänsten att för annans räkning föra anteckningar och rapportera farligt avfall till registret.
Det är dock fortfarande du som verksamhetsutövare som bär ansvaret för att se till att kraven uppfylls.

Spara anteckningarna

De anteckningar som ska rapporteras till avfallsregistret ska sparas hos verksamheten i minst tre år. Undantag gäller för transportörer där anteckningarna ska sparas minst 1 år.

Ska leda till bättre hantering av farligt avfall

Sverige har inrättat detta register eftersom det är ett beslut på EU-nivå att medlemsstaterna ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall. Syftet är att säkerställa en korrekt hantering av farligt avfall.

Läs mer hos Naturvårdsverket

Mer detaljerad information om de nya reglerna och vilka uppgifter som ska rapporteras in finns på Naturvårdsverkets webbplats. Du är också välkommen att höra av dig till bygg- och miljökontoret om du har några frågor.

Mer information om reglerna: Naturvårdsverket

Med vänlig hälsning

Bygg- och miljökontoret
E-post: miljo@arjang.se