Vi hade in i det längsta en förhoppning om att kunna anordna ett ”riktigt” frukostmöte innan
årets slut, men inser att det inte kommer att gå. Så nu ställer vi som så många andra om till
ett digitalt frukostmöte. Hoppas du har möjlighet att delta.

Tid: 8.00 – 9.00
Plats: Teams – vi skickar ut länk till anmälda deltagare innan mötet*
Anmälan senast: 7 december till – naringsliv@arjang.se

*Om du inte har Teams installerat klickar du på länken och väljer ”anslut med webbversion”.
Föredrar du att delta via telefonen, eller om din dator saknar kamera är det enkelt att ladda
ner Teamsappen.

PROGRAM
Ordföranden i Nordmarkens Näringsliv har ordet
Stödinsatser med anledning av corona
Marknadskampanjen
Hållbar Export Westra Wermland
LID (Local Improvement District)
Övrigt

Hjärtligt välkommen!