Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Den 22 september släpptes rankningen för 2021.

I Årjängs kommun kan vi i år glädja oss över att efter flera år ha vänt en nedåtgående trend!

Läs mer om Årjängs och Värmlandskommunernas rankning HÄR