Från vänster: Gunilla Andersson, Gerd Wahlström och Gitta Brecht

Under Näringslivsdagen delade även Clarorna ut sitt Clara special.

Clarornas motivering

Med sin utåtriktade, kreativa och varma personlighet har Gerd ivrat och
varit drivande för utveckling i bygden. Genom en mångfacetterad verksamhet
med egna och andras alster har Gerd lyckats bygga upp ett besöksmål med
sitt Gerds Keramik Sjösala samt varit synnerligen aktiv i föreningen
Idé och Hantverk och mycket mer.