Via Visit Värmland och deras projekt kan vi erbjuda små och medelstora företag inom handel och besöksnäring kostnadsfri individuell rådgivning med Compares metod Be Digital.

”Med Be digital vill vi inspirera och hjälpa dig som företag till bättre lösningar och ökad
konkurrenskraft genom digitalisering. Du får din egen rådgivare under sex timmar som tillsammans med dig tittar på din verksamhet utifrån nio digitaliseringsmotorer, tar fram en konkret plan och hjälper dig matcha din ev. utvecklingsbehov med värmländska leverantörer. ”

Det finns ett begränsat antal platser. Läs mer här: Be Digital