Åtgärdspaket

Under kommunstyrelsens arbetsutskotts möte idag (200325) togs beslut om ett åtgärdspaket som
ska vara ett stöd för företag och invånare i Årjängs kommun. Samtliga ledamöter var
eniga om åtgärderna som ska börja gälla omgående.

Läs mer/se film: Åtgärdspaket/kommunstyrelsens arbetsutskott