Smittskydd Värmland komplettering av förslag till åtgärder

Utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har Smittskydd Värmland
gjort en kompletterande sammanställning av förslag till åtgärder av det vi anser viktigt
i samband med revisionsstopp där externa entreprenörer anlitas. Riskerna och behoven kan
se olika ut beroende på verksamhetens storlek, produktion och utrymmen. Åtgärder ska bygga
på verksamhetens egen riskbedömning. Vi samverkar med övriga smittskyddsenheter i Sverige
och har ett att brister i social distansering och hur personer rört sig på fritiden lett
till ökad smittspridning i samhället i samband med revisionsstopp.

Läs mer: Åtgärder för att förhindra smittspridning vid planerat revisionsstopp inom industri 10514.20.A1