Välkommen till Nordmarkens Näringslivs årsstämma den 31 maj kl. 18.00 på Restaurang Travmuseet.

Agenda

  • Näringslivsutvecklare Thorill Pettersson informerar om nuläget
  • Stadgeenliga frågor
  • ALMI informerar om sin verksamhet i Värmland och hur de kan hjälpa dig som företagare

Vi avslutar årsstämman med att bjuda på middag.

Anmälan senast 25 maj till naringsliv@arjang.se
Meddela gärna specialkost eller eventuella allergier i samband med din anmälan.

Välkommen!

Nordmarkens Näringsliv ek.för
Johan Västsäter
Ordförande