Styrelsen 

Ordförande Gunilla Andersson, Gunilla Andersson Coach AB
gunilla@gunillacoach.se
070-351 64 60

Vice ordförande Mikael Swartz, Lennartsfors AB
mikael@lennartsfors.com
070-265 12 98

Hans Norén, Bison
hans@bison.se
0573-510 10

Jörgen Stomberg, Turistgården Töcksfors
j.stomberg@telia.com
070-53 12 025

Rikard Ohlin, ICA Nära Sillerud och Silleruds station
rikard.ohlin@nara.ica.se
070-257 92 72

Urban Stockesjö, Nordmarkens Motor
urban@nordmarkensmotor.se
070-33 33 404

Thorill Pettersson, Thorills
thorill@thorills.se
070-56 44 131

Adjungerade

Johan Västsäter, Westra Wermland Sparbank
johan.vastsater@wwsparbank.se
070-630 34 77

Elisabeth Dammyr, Näringslivsstrateg Årjängs kommun
elisabeth.dammyr@arjang.se
0573-140 70

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Fakturaadress:

Nordmarkens Näringsliv Ek. för.
c/o Ekonomiservice i Årjäng AB
Låbbyn Västra Ögårn
672 92 Årjäng

Fakturor kan även med fördel skickas per e-post till info@ekonomiservicearjang.se

Fakturafrågor:

Ekonomiservice i Årjäng AB
Låbbbyn Västra Ögårn
672 92 Årjäng
Tel Anette: 070 217 79 61, mail:  anette.eriksson@ekonomiservicearjang.se

Bankgiro: 208-0992