Styrelsen 

Ordförande Gunilla Andersson, Awilja Management AB
gunilla@awilja.se
070-351 64 60

Vice ordförande Mikael Swartz, Lennartsfors AB
mikael@lennartsfors.com
070-265 12 98

Jörgen Stomberg, Turistgården Töcksfors
j.stomberg@telia.com
070-5312025

Kerstin Löfgren, Aztek Design
kerstin@aztek.se
076-865 44 26

Rikard Ohlin, ICA Nära Sillerud och Silleruds station
rikard.ohlin@nara.ica.se
070-257 92 72

John-Erik Andersson, XL-Bygg
johnerik@arjangsjarn.se
070-3316490

Urban Stockesjö, Nordmarkens Motor
urban@nordmarkensmotor.se
070-33 33 404

Thorill Pettersson, Thorills
thorill@thorills.se
070-56 44 131

Linus Berggren, Kakelbutiken Bad & Värme
Linus77berggren@gmail.com
073-02 64 414

Adjungerade

Kjell-Anders Dahlström, Westra Wermland Sparbank
kjell-anders.dahlstrom@wwsparbank.se
070-655 15 25

Pär Näslund, Landsbygdsrådgivare Årjängs kommun
Par.Naslund@hushallningssallskapet.se
070-689 52 18

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Fakturaadress:

Nordmarkens Näringsliv Ek. för.
c/o Ekonomiservice i Årjäng AB
Låbbyn Västra Ögårn
672 92 Årjäng

Fakturor kan även med fördel skickas per e-post till info@ekonomiservicearjang.se

Fakturafrågor:

Ekonomiservice i Årjäng AB
Låbbbyn Västra Ögårn
672 92 Årjäng
Tel Anette: 070 217 79 61, mail:  anette.eriksson@ekonomiservicearjang.se

Bankgiro: 208-0992