Styrelsen 

Ordförande
Johan Västsäter, Westra Wermlands Sparbank
E- post: johan.vastsater@wwsparbank.se‎ Telefon: 070-630 34 77

Vice ordförande
Mikael Swartz, Lennartsfors AB
E-post: mikael@lennartsfors.com Telefon: 070-265 12 98

Övriga ledamöter
Rikard Ohlin, ICA Nära Sillerud och Silleruds station
E-post: rikard.ohlin@nara.ica.se Telefon: 070-257 92 72

Thorill Pettersson, Thorills
E-post: thorill@thorills.se  Telefon: 070-56 44 131

Johanna Karlin, Årjängstravet
E-post: johanna.karlin@arjang.travsport.se Telefon: 0573-638561

Daniel Schützer, (S), Kommunstyrelsens ordförande, Årjängs kommun
E-post: daniel.schutzer@arjang.se Telefon: 0573-141 10

Kent Norman, (C), ledamot i Kommunfullmäktige, Årjängs kommun
E-post: kent@sillerud.se

Jörgen Berglund, (M), ersättare i Kultur- och fritidsnämnden, Årjängs kommun. E-post: Jorgen.Berglund@flexit.se

Birgitta Evensson, kommunchef, Årjängs kommun
E-post: birgitta.evensson@arjang.se Telefon: 0573-141 32

 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Fakturaadress: Nordmarkens Näringsliv Ek. för. c/o Ekonomiservice i Årjäng AB Låbbyn Västra Ögårn 672 92 Årjäng Fakturor kan även med fördel skickas per e-post till info@ekonomiservicearjang.se Fakturafrågor: Ekonomiservice i Årjäng AB Låbbbyn Västra Ögårn 672 92 Årjäng Tel Anette: 070 217 79 61, mail:  anette.eriksson@ekonomiservicearjang.se Bankgiro: 208-0992